درباره برند

NEAUVIA

کشور تولید کننده: سوئیس

نیوویا دارای بالاترین غلظت هیالورونیک اسید در جهان است. با این وجود، بدلیل اینکه یک هیالورونیک اسید خالص است و هیچ گونه ناخالصی در ترکیب آن یافت نمی شود، در صورت نیاز تمام حجم تزریق شده آن بوسیله آنزیم هیالورونیداز قابل تجزیه و حل شدن است.


تمام محصولات این برند